Bijbelstudie

Jezus, 100% mens en 100% God

In de eerste Bijbelstudie heb je kunnen lezen over Jezus als Lam van God die de zonde van de wereld wegnam. Het offerlam moest een lam zijn zonder gebrek of vlek zijn. Dit kan je lezen in exodus 12.5, Leviticus 1.10 en Deuteronomium 15.21. Als er een vlek of gebrek aan het offerdier zat, kon het niet aan God geofferd worden. Hoe kunnen we zeker weten dat Jezus als perfect laatste offer zonder gebrek of vlek was?

Door de zondeval van Adam en Eva[i] zijn alle nakomelingen (hieronder vallen jij en ik ook) in zonde geboren. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd.[ii] Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.[iii]

Zoals we kunnen lezen in de Romeinenbrief is de zonde in de wereld gekomen door de zonde van Adam. Alle mensen stammen af van Adam en alle mensen hebben dus het zondige DNA in ons systeem. Wij zijn geen zondaars omdat wij zondigen, maar wij zondigen omdat wij zondaars zijn. Maar wat betekent zonde nou eigenlijk? In 1 Johannes 3:4 lezen we in de Griekse vertaling het woord “hamartia”[iv], dit woord betekent onder andere het doel missen. Wij missen ons doel in ons leven, datgene waar wij voor gemaakt zijn omdat wij in zonde geboren zijn door de overtreding van Adam.

Na de overtreding van Adam gaf God al een eerste hint over wat Jezus zou doen.

Maar hoe kan Jezus als Lam, zonder vlek of gebrek zijn geboren als Hij geboren zou zijn in de overtreding van Adam. De Joodse traditie zegt dat iemand als Jood geboren wordt als zijn/haar moeder Joods is[v]. Omdat Jezus als baby ter wereld is gekomen is Hij, door de bloedlijn van Maria, 100% mens en 100% Joods. Zou Hij door Jozef verwekt zijn geweest, dan zou Hij ook 100% zondig zijn geweest. In het oude testament staan er veel profetieën over Jezus beschreven. Bijvoorbeeld dat de Messias afstamt van koning David, zijn troon voor eeuwig zal blijven bestaan en God als een Vader voor hem zal zijn. [vi] In het evangelie van Mattheus kan je lezen over het geslachtsregister van Jezus en dat deze terug te voeren is naar koning David. In Jesaja[vii] lezen we het volgende: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel[viii] geven.

Deze woorden waren 700 jaar voor de geboorte van Jezus geschreven.

Scene van the Chosen

Het is voor ons als mensen moeilijk voor te stellen dat een maagd zwanger zou kunnen worden. Maar bij God is niets onmogelijk, anders zou Hij God niet zijn. Als Hij in staat is om de hemel en aarde te maken en alles wat er is, dan is het zwanger maken van een maagd voor Hem een peulenschil. Dit lezen we ook in de evangeliën[ix]. De Heilige Geest kwam over Maria toen zij in ondertrouw was met Jozef en daardoor raakte zij zwanger. Maria was een meisje van ongeveer 15 à 16 jaar jong. Dit was in die tijd een hele normale leeftijd voor meisjes om hun gezin te stichten. Zij was nog niet getrouwd met Jozef en haar zwangerschap zou haar in hele grote problemen hebben kunnen brengen. Voor een meisje in die tijd, ongetrouwd zwanger, dat was een schande waardoor zij uit de gemeenschap verstoten had kunnen worden. Maar Maria was dapper, Jozef was trouw en de Heilige Geest maakte de maagd zwanger. Hierdoor was Jezus, naast 100% mens ook 100% God. De apostel Johannes schrijft hier ook heel duidelijk over in zijn evangelie. Het begint als volgt[x]:

In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schrijft in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker.

Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was.

Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig. Johannes vertelde over hem, en zei: ‘na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Want hij was er al veel eerder dan ik.’ God is goed voor ons, telkens weer. Dat merken we aan de grote liefde die zijn Zoon ons laat zien. Via Mozes hadden we Gods wet al gekregen. En nu hebben we door Jezus Christus Gods liefde en trouw leren kennen. Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God.

Wow wat een prachtige tekst in Johannes is dit. Jezus was 100% mens en 100% God.

Scene van the Chosen

Het was God zelf die een deel van zichzelf heeft gegeven, die zich heeft ontdaan van Zijn Goddelijkheid[xi] en die als klein baby’tje ter wereld is gekomen[xii]. God zelf, die afhankelijk was van een moeder en een stiefvader. God zelf die alles heeft moeten leren wat wij ook hebben moeten leren. God zelf die te kampen had met dezelfde emoties en verleidingen die wij hebben. Jezus werd moe, had honger en dorst. Hij ergerde zich, verheugde zich, was bang en moedig. Niets van het menselijke[xiii] was hem vreemd.

Jezus 100% mens en 100% God, Het Lam van God dat de zonde van de wereld weg neemt.


[i] Genesis 3

[ii] Romeinen 5:12 NBV21

[iii] Romeinen 5:18-19 NBV21

[iv] G266 – hamartia – Strong’s Greek Lexicon (kjv) (blueletterbible.org)

[v] Wie is Joods? – NIW NIW

[vi] 2 Samuel 7:12-16

[vii] Jesaja 7:14

[viii] Dit betekent “God met ons”

[ix] Mattheus 1:18, Lukas 1:26-35

[x] Johannes 1:1-5 & 9 -10 & 14 – 18 Bijbel in gewone taal – De HSV vind ik persoonlijk een mooiere vertaling, maar deze is leesbaarder

[xi] Filippenzen 2:7

[xii] Lukas 2:7

[xiii] Galaten 4:4

Recommended Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *