Het verlies van een dierbare is altijd een lastig proces, waarbij rouwen één kerntaak is van de achterblijver. Rouwen is het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond. De emotionele pijn die men voelt als die persoon is gestorven, is de ‘prijs’ die hij betaalt voor de band die hij met de gestorvene had. Voor meer informatie over begeleiding bij andere vormen van verlies, klikt u hier. Daarnaast kan het overlijden van een dierbare jou achter laten met vragen over het geloof of over God, twijfels en mogelijk boosheid zijn hele normale emoties die mogen bestaan.

Er is geen vaste manier van rouwen

Rouwen is een heel persoonlijke ervaring, die voor iedereen anders verloopt. Er is niet standaard een vaste tijd of vaste manier van rouwen en niet iedereen rouwt op dezelfde manier. Er staan vier rouwtaken centraal in de counseling, welke niet per definitie in de genoemde volgorde doorlopen worden, maar vaak door elkaar lopen. De rouwtaken die we kennen zijn:

  • De werkelijkheid van het verlies onder ogen zien
  • De pijn van het verlies ervaren
  • Aanpassen aan het leven zonder de overledene
  • De draad weer oppakken.

Rouwen is hard werken en verloopt vaak moeizaam, daarom kan het inschakelen van begeleiding in sommige gevallen wenselijk zijn.

Wanneer hulp inschakelen

Ook het inschakelen van externe hulp is per persoon verschillend, maar hierin moet vooral uw eigen gevoel leidend zijn. Als u denkt dat u hulp nodig heeft, al is het slechts één gesprek of een luisterend oor, dan kan een counselor zeer helpend zijn.

Wanneer er sprake is van complexe of uitgestelde rouw is het zeer raadzaam om hulp in te schakelen.

Meer informatie

Zo maar een verbintenis aangaan met iemand is, zeker op zo’n kwetsbaar moment, niet makkelijk. Daarom kan je hier klikken voor meer informatie over wie ik ben. Meer informatie over onze werkwijze vind je hier.

Direct een gratis adviesgesprek aanvragen?

Bij Golden Joinery Counseling & Coaching is een eerste adviesgesprek altijd gratis. Tijdens dit gesprek kan jij ervaren wat ik voor jou kan betekenen en geef ik je tips en handvatten. Om direct een gratis advies gesprek aan te vragen kan je hier klikken. Ook kan je via ons telefoonnummer 06-84044330 of ons contactformulier contact met ons opnemen voor meer informatie.