16 FEBRUARI 2022

Met Golden Joinery Counseling & Coaching verleent de Rotterdamse Angelique de Jong-Bakker diensten op het gebied van lifecoaching, counseling, re-integratiebegeleiding en loopbaancoaching. De naam komt voort uit de Japanse kunst Kintsugi en betekent ‘gouden verbinding’. Gebroken keramiek wordt daarbij met goud of zilver gerepareerd, waardoor het mooier en nog waardevoller wordt dan voorheen. Met haar dienstverlening wil Angelique haar cliënten helpen bij het oprapen van de gebroken scherven in hun leven, om zo hun (eigen-)waarde te ontdekken en een mooiere en betere versie van zichzelf te worden.

EEN LEVEN VOL SEKSUEEL MISBRUIK EN MISHANDELING

Angelique is geboren in 1976. Vanaf haar geboorte werd ze direct geconfronteerd met afwijzing door haar vader, die haar regelmatig sloeg, en haar moeder die na de bevalling een ernstige posttraumatische depressie kreeg die niet meer verdween. En alsof dat allemaal niet erg genoeg was, werd ze vanaf haar zevende ook nog eens seksueel misbruikt door een vriend van de familie die bij het gezin inwoonde.

Het gevolg was dat ze zelf van haar vijftiende tot en met haar achttiende een relatie had waarin seksueel misbruik en mishandeling aan de orde van de dag waren. Op haar drieëntwintigste was ze, naar eigen zeggen door alle ervaringen, dermate disfunctioneel dat ze zelfs aan automutilatie deed; zelfbeschadiging door verwondingen of letsel aan het eigen lichaam toe te brengen als uiting van psychische pijnen. Ze is toen naar Ierland verhuisd in een poging om daar een beter leven op te  bouwen. Daar kreeg ze echter weer een relatie waarin mishandeling en dergelijke hoogtij vierden. Na twee jaar, waarin ze met deze man naar Engeland verhuisd was, is ze ook daar gevlucht en weer teruggegaan naar Nederland. Ze is er zelf van overtuigd dat ze het niet overleefd had als ze bij hem gebleven was.

Het was inmiddels 2001 en Angelique ging bij de Gemeente Heemstede aan het werk als ambtenaar Burgerzaken. Drie jaar later stortte ze geestelijk compleet in toen haar ex-vriend, met wie ze van haar vijftiende tot en met haar achttiende een relatie had, bij haar in dezelfde gemeente kwam wonen en ze dus de kans liep om hem in het gemeentehuis aan de balie te treffen. Haar verleden achterhaalde haar en ze ging toen zó diep dat ze ook regelmatig zelfmoordgedachten kreeg. Ze werd overspoeld door negatieve gedachten en gevoelens, waardoor ze heel veel automutileerde en ze haar huis niet meer uit durfde. Nu terugkijkend beseft ze dat ze toen niet óp de rand van de afgrond stond, maar er eigenlijk al overheen was.

In 2006 was de situatie zo verslechterd dat Angelique opgenomen werd in een kliniek, waar ze echter na ongeveer tien maanden ontslagen werd. Ze kon zich namelijk niet conformeren aan het beleid van waaruit iemand eerst afgebroken wordt om die persoon vervolgens naar hun eigen psychologische visie weer op te bouwen. Angelique kreeg daarbij sterk het gevoel dat ze haar authenticiteit verloor en opgebouwd werd tot iemand die ze helemaal niet was.

Na haar ontslag uit de kliniek heeft ze het een periode heel zwaar gehad, terwijl ze tegelijkertijd een soort van bevrijding ervoer. Ze weet nog steeds niet hoe ze het gedaan heeft, maar het lukte haar om in 2008 weer aan het werk te gaan; dit keer als coach in een re-integratietraject. Ze leerde heel veel over zichzelf en bleek als coach helemaal op haar plek te zijn. Behalve re-integratiecoach werd ze toen ook intercedent, omdat die twee functies heel veel raakvlakken hebben.

In 2009 leerde Angelique de vader van haar dochter kennen. Dit bleek echter ook weer geen gezonde relatie te zijn, waardoor het op voorhand eigenlijk al gedoemd was om te mislukken. Daarnaast had ze het verleden nog niet genoeg verwerkt, waardoor ze steeds tegen zichzelf aanliep. Daardoor nam de depressiviteit weer toe en had ze vaak last van slechte gedachten over zichzelf.

ZE LEERDE HAAR DENKEN TE VERANDEREN

Toen ze in 2010 zwanger raakte, was ze vanuit het gevoel dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde bezig met een soort van zelfstudie. Ze wist al dat het kwaad een realiteit is en concludeerde vanuit haar onderzoek dat er dan ook zoiets moet zijn als het goede, omdat het ene niet zonder het andere kan. Zo kwam ze uit bij de God van de Bijbel en Zijn Zoon Jezus Christus. Ze ging zich daar steeds meer in verdiepen, wat in 2011 leidde tot haar bekering.

Angelique: “In september van dat jaar ben ik ook gedoopt en vanaf toen werd alles anders. Ik werd me opeens veel meer bewust van mijn eigenwaarde. Ik sloot me aan bij een gemeente, waar ik via de diensten en de Bijbelstudies steeds meer leerde over Wie God is. Ik was heel actief in die gemeente en deed administratieve werkzaamheden op kantoor, zat in de peuter- en kinderbediening en gaf Bijbelstudie. Ik werkte echt voor de kerk, wat mij hielp om geestelijk overeind te blijven en er voor mijn dochtertje te kunnen zijn. De disbalans in mijn relatie werd voor mij namelijk steeds zichtbaarder, maar ik hield het toch nog drie jaar vol totdat God me in 2014 duidelijk maakte dat het klaar was. Toen heb ik die relatie ook beëindigd en ben ik gaan leven voor God, mijn dochtertje en mezelf. Hoewel mijn leven honderdtachtig graden gedraaid was, kreeg ik in 2016 toch weer een terugklap, waardoor ik op het punt van instorten stond. Het was zo erg dat ik sinds lange tijd ook weer automutileerde. Ik volgde toen een coachingsopleiding voor een soort van bevrijdingspastoraat en één van mijn medecursisten vroeg me voor wie ik nou zo hard aan het werk was, voor God of voor de mensen. Ik moest toen bekennen dat ik het eigenlijk deed voor de goedkeuring van mensen en dat ik mezelf voor de zoveelste keer compleet wegcijferde. Toen zei God heel duidelijk tegen me dat ik er een streep onder moest zetten en ben ik gestopt met al mijn kerkelijke activiteiten. Ik ben weer in therapie gegaan, omdat ik niet meer wist hoe ik het moest aanpakken. Ik was alleen maar gewend om te doen wat andere mensen van mij verwachtten in plaats van te kijken wat ik zelf wilde. Tijdens die therapie heb ik geleerd dat wanneer je voor jezelf durft op te komen, je automatisch ook de juiste mensen op je pad krijgt. Ik raakte in die tijd diverse mensen kwijt, maar dat waren mensen die door mijn gedrag altijd over mijn grenzen heengingen. Voor hen in de plaats leerde ik mensen kennen die mij op de juiste waarde schatten. Ik kwam erachter dat ik jarenlang energie gestoken had in verkeerde mensen in plaats van in mezelf en de juiste mensen.”

Angelique is toen gaan leren hoe God naar haar kijkt, waarbij Wilkin van der Kamp met zijn onderwijs een belangrijke rol gespeeld heeft. Ze leerde haar denken te veranderen en te onderwerpen aan hoe God over haar denkt. Dat heeft zoveel impact op haar gehad, dat ze zich nu heel bewust is van de gedachten die ze heeft, en van daaruit de woorden die ze uitspreekt over zichzelf en een ieder die haar lief is. 

“WE ZIJN ALLEMAAL GEBROKEN VANUIT ERVARINGEN UIT HET VERLEDEN”

In 2018 pakte ze het coachen weer op. Naast haar papieren voor job- en re-integratiecoach haalde ze ook haar diploma voor lifecoach. Dat jaar kreeg ze het, samen met een vriendin, op haar hart om een Bijbelstudie op te starten met vrouwen die een soortgelijk verleden hebben als Angelique, om hen zo te wijzen op God en Zijn liefde voor hen. Ze noemden hun Bijbelstudieclub ‘Golden Joinery’, want net als met de dienstverlening van haar huidige coaching praktijk wilden Angelique en haar vriendin door middel van die Bijbelstudie de vrouwen helpen om samen met God de gebroken scherven in hun leven op te rapen om zo hun (eigen-)waarde te ontdekken en een mooiere en betere versie van zichzelf te worden. Zoals bij Kintsugi het gebroken keramiek na de reparatie met het goud of zilver mooier is dan voorheen, zo wil God ons ook mooier maken vanuit onze gebrokenheid.

“We zijn allemaal met onze eigen specifieke pijnpunten gebroken vanuit ervaringen uit het verleden”, aldus Angelique, “maar als God er met Zijn liefde bij mag komen, kan er juist iets moois uit voortkomen. Zo heeft de genezing, die ik vanuit Zijn liefde heb mogen ontvangen ten opzichte van mijn verleden, ertoe geleid dat ik nu in staat ben om er voor een ander te zijn en mee te leven met diens problematiek. Ik kan nu naast iemand staan, zonder dat ik mezelf verlies in mijn eigen pijn en verdriet, omdat God me daarvan genezen heeft. Daardoor kan ik die persoon helpen bij het genezingsproces met de bijbehorende ervaringen van liefde en acceptatie.”

ZE KENT DE KLAPPEN VAN DE ZWEEP OP DE ARBEIDSMARKT

Ze was inmiddels bevriend geraakt met haar bovenbuurman René, met wie ze in januari 2019 een relatie kreeg. In het voorjaar van dat jaar kwam de Bijbelstudieclub door een samenloop van omstandigheden op een laag pitje te staan, maar Angelique wilde wel dolgraag verder met hetzelfde concept. Na een break van ongeveer twee jaar, waarin ze vanwege het naderend afscheid van een goede vriendin terloops nog even een cursus stervensbegeleiding heeft gevolgd, lukte het haar na de nodige voorbereidingen om het concept te vertalen naar een coaching praktijk en heeft ze in de zomer van 2021 Golden Joinery Counseling & Coaching opgericht. En haar leven heeft dat jaar in positieve zin nog meer vorm gekregen, doordat ze in oktober getrouwd is met René.

Alles wat ze heeft meegemaakt, heeft haar gevormd tot wie ze nu is. Dankzij God heeft ze alle ellende weten te overwinnen en is ze er ook van overtuigd dat Hij wil dat ze met Golden Joinery doet wat ze nu doet. Want er zijn helaas veel meer vrouwen met ervaringen zoals die van Angelique zelf en zij begrijpt hen, omdat ze het zelf doorleefd heeft. Daarnaast kent ze de klappen van de zweep op de arbeidsmarkt, wat haar een unieke allround coach maakt met in haar uitgebreide dienstenpakket lifecoaching, counseling, re-integratiebegeleiding en loopbaancoaching. Qua de laatste twee kan zowel de werkgever als de werknemer bij haar terecht. En omdat werk en privé nu eenmaal niet voor honderd procent van elkaar te scheiden zijn, is de plus van Angelique dat men vanuit de arbeidsmarkt ook bij haar terecht kan voor lifecoaching en counseling. En als extra plus weet ze het een en ander over stervensbegeleiding en is ze sinds 2019 vrijwilliger bij Stichting Jij, waar mensen met een eetprobleem of eetstoornis begeleid en geholpen worden. Volgens Angelique bestaat haar taak vooral uit de juiste vragen stellen en luisteren en hebben de mensen vaak zelf de antwoorden al, wat volgens haar veel meer effect heeft dan wanneer zij de mensen vertelt wat ze moeten doen.  

Hoewel het lijkt alsof ze zich specifiek op vrouwen richt, benadrukt ze dat iedereen welkom is in haar praktijk. Angelique: “Ik sta er ook open voor om mannen te begeleiden en je hoeft absoluut geen christen te zijn. Ik zal iemand, die niets met het geloof heeft, ook niet met Bijbelteksten om de oren slaan, maar ik wil wel graag dat mijn cliënten accepteren dat ikzelf christen ben.”

Tekst: Leo Singor